لطفا کمی صبر کنید

واکنش گری نویل به تعلیق کرگر از سوی اسکای: اتفاقی که رخ داده نباید مانع از ادامه همکاری مان شود