لطفا کمی صبر کنید

اینتر تاج و تخت اسکودتو را از دست ناپولی درآورد و به دشمن قدیمی اش تحویل داد (کاریکاتور)