لطفا کمی صبر کنید

رسمی؛ سیمون کیائر به سویا پیوست