لطفا کمی صبر کنید

پائولو فونسکا: قطعا در بازی با رم مقابل دروازه اتوبوس پارک نمی کنیم چون این کار در DNA شاختار نیست