لطفا کمی صبر کنید

لالیگا| آلاوس در خانه شکست خورد

تیم باسکی در خانه خودش شکست را پذیرفت.