لطفا کمی صبر کنید

احتمال نیمکت نشینی دوباره منشا مقابل الوصل

حضور مهاجم نیجریه ای پرسپولیس در ترکیب اصلی این تیم مقابل الوصل امارات در هاله ای از ابهام قرار دارد.