لطفا کمی صبر کنید

رییس هیات وزنه برداری خوزستان: فدراسیون جوایز را در فضای مناسب‌تری پرداخت می کند!

رییس هیات وزنه‌برداری خوزستان گفت: با تصمیم فدراسیون قرار است پاداش چهار وزنه بردار خوزستانی‌ در فضای مناسب و مراسم باشکوهی پرداخت شود و هیچ مشکل دیگری هم وجود ندارد.