لطفا کمی صبر کنید

فیفا فوتبال یونان را به اخراج، تهدید کرد

فیفا در صورت حل نشدن مشکلات فوتبال یونان، این کشور را از شرکت در همه مسابقات محروم خواهد کرد.