لطفا کمی صبر کنید

اردوی سنگنوردان برای بازیهای آسیایی جاکارتا

۱۶ سنگنورد به اولین اردوی تیم ملی جهت آماده سازی برای بازی های آسیایی جاکارتا دعوت شدند.