لطفا کمی صبر کنید

برزگر: با این روندی که وزارت ورزش در پیش گرفته گره کشتی به جای اینکه باز شود کورتر می‌شود

پیشکسوت کشتی کشور گفت: با این روندی که وزارت ورزش و جوانان در پیش گرفته و به دنبال محکوم کردن رسول خادم و فدراسیون کشتی است، گره کشتی به جای اینکه باز شود کورتر می‌شود.