لطفا کمی صبر کنید

فوتبالیستی که به خاطر نام فامیلش اخراج شد

داور به دلیل نام فامیل فوتبالیست سابق آرسنال او را از زمین بازی اخراج کرد.