لطفا کمی صبر کنید

صفری سرپرست سازمان لیگ سه گانه شد

ایلنا: دبیر فدراسیون به عنوان سرپرست سازمان لیگ سه گانه منصوب شد.