لطفا کمی صبر کنید

مدافع العین: جو آزادی تحریک آمیز بود / در سخت ترین گروه قرار داریم

ایلنا: مدافع العین امارات جو استادیوم ورزشگاه آزادی را فوق العاده توصیف کرد.