لطفا کمی صبر کنید

فوری/ پایان همکاری تیم گوچی با اقای سرمربی

ایلنا: سرمربی هیرنفین در پایان فصل از این تیم جدا می شود.