لطفا کمی صبر کنید

ترکیب تراکتورسازی و الجزیره مشخص شد

سرمربیان دو تیم تراکتورسازی و الجزیره امارات ترکیب ۱۱ نفره خودشان را برای تقابل با یکدیگر مشخص کردند.