لطفا کمی صبر کنید

تجهیز خانه‌های روستایی و توسعه ورزش روستایی از اهداف این معاونت است

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان گفت: نخستین وظیفه وزارت ورزش و جوانان ایجاد نشاط و سلامت در جامعه است و فدراسیون روستایی در رسیدن به این اهداف نقش مهمی دارد.