لطفا کمی صبر کنید

ادرسون: باعث افتخار است که در لیست تیم ملی برزیل حضور دارم