لطفا کمی صبر کنید

بالوتلی: آماده بازگشت به تیم ملی ایتالیا هستم؛ کونته حق داشت که مرا دعوت نمی کرد اما دلیل ونتورا را نمی دانم