لطفا کمی صبر کنید

عذرخواهی رئیس هفت تیرکش؛ آرامش به فوتبال یونان برگشت

رئیس باشگاه پائوک پس از ورود به زمین مسابقه با اسلحه کمری عذرخواهی کرد.