لطفا کمی صبر کنید

خسه رودریگز: پیشنهاد لاس پالماس در زمستان؟ گفت و گوهایی در این خصوص انجام شد