لطفا کمی صبر کنید

بوسکتس: حذف در سال 2012؟ گاهی بهترین تیم پیروز نمی‌شود؛ مسی در بارسلونا همه چیز دارد