لطفا کمی صبر کنید

چهارمین پیروزی شاگردان پروفسور مقابل نمایندگان امارات؛ پرسپولیس-امارات، صد درصد تضمینی!