لطفا کمی صبر کنید

ابوالقاسم پور: مهاجمان پرسپولیس باید بیشتر دقت کنند تا مشکل گلزنی برطرف شود