لطفا کمی صبر کنید

گل ادین ژکو به شاختار دونتسک (آاس رم 1-0 شاختار دونتسک)