لطفا کمی صبر کنید

آ اس رم 1-0 شاختار دونتسک؛ در شب رویایی المپیکو، جالوروسی با ژکو شاخِ شاختار را شکست!