لطفا کمی صبر کنید

مورینیو: گل اول خیلی مهم بود؛ پس از گل اول سویا، همه چیز احساسی شد