لطفا کمی صبر کنید

هول دادن توپ جمع کن استادیوم المپیکو توسط بازیکنان شاختار دونتسک (عکس)