لطفا کمی صبر کنید

پائولو فونسکا: به رم تبریک می گویم اما شاختار بر کل بازی مسلط بود؛ با پروتی درگیر نشدم