لطفا کمی صبر کنید

ژکو: هرگز نمی خواستم رم را ترک کنم؛ وقتی در جمع 8 تیم برتر اروپاییم یعنی ما هم قوی هستیم