لطفا کمی صبر کنید

آشنایى با ورزشکاران و ستاره هاى حاضر در مراسم تحلیف دکتر روحانى

ایلنا: در مراسم تحلیف ریاست جمهور دولت دوازدهم ستاره هاى ورزش ایران حضورى فعال و چشمگیر خواهند داشت.