لطفا کمی صبر کنید

محکومیت ۵ ساله در انتظار مالک روس باشگاه پائوک یونان

ایوان ساویدیس، مالک روس باشگاه پائوک یونان به جرم تهدید داور و ورود با اسلحه به زمین فوتبال با محکومیت ۵ ساله مواجه خواهد شد.