لطفا کمی صبر کنید

داورزنی: ایران برای میزبانی جام جهانی کشتی ۱۰۰ درصد آماده است

معاون ورزش حرفه ای وقهرمانی وزارت ورزش گفت: گرفتن میزبانی جام جهانی کشتی از سوی اتحادیه جهانی کشتی به هیچ عنوان قابل قبول نیست و فدراسیون کشتی و آقای خادم از لالوویچ بخواهند در این تصمیم تجدید نظر شود.