لطفا کمی صبر کنید

قیمت نیمار برای تابستان 2017 و 2019 اعلام شد

قیمت ستاره برزیلی پاری سن ژرمن در دو پنجره نقل و انتقالات تابستان امسال و سال 2019 اعلام شد.