لطفا کمی صبر کنید

یکی مثل مهدی طارمی!

 مهدی طارمی دیشب داد همه را درآورد و این سوال را به وجود آورد که چطور یک بازیکن می تواند این همه استعداد و البته این همه بی دقتی را با هم داشته باشد؟!