لطفا کمی صبر کنید

بررسی احتمالات بازگشت رامین رضاییان به ایران

همانطور که پیش بینی می شد احتمالات بازگشت رامین رضاییان بازیکن سابق پرسپولیس به ایران دوباره زنده شد.