لطفا کمی صبر کنید

مونچی: از صعود رم و سویا بسیار خوشحالم؛ شبی رویایی برای من رقم خورد