لطفا کمی صبر کنید

گتوزو: برابر آرسنال باید بی نقص و متفاوت باشیم؛ برای تاریخ سازی آماده ایم