لطفا کمی صبر کنید

نکته آماری: گل مسی به چلسی، سریع ترین گل دوران حرفه ای این بازیکن محسوب می شود