لطفا کمی صبر کنید

خوش و بش کونته با مسی در پایان بازی بارسلونا و چلسی: تو این بازی را برای بارسلونا بردی