لطفا کمی صبر کنید

پیراهن امضا شده کاپیتان ده روسی برای توپ جمع کن رم؛ بازیکن شاختار عذرخواهی کرد