لطفا کمی صبر کنید

کسب شش مدال دیگر توسط دوومیدانی کاران معلول در امارات

نمایندگان دوومیدانی کار معلول ایران در روز دوم مسابقات بین المللی دوومیدانی در فزاع امارات صاحب شش مدال دیگر شدند.