لطفا کمی صبر کنید

پایان مسابقات دوگانه ایران با قهرمانی پرهیزی/ مشکلی به نام سکوی قهرمانی!

ساناز پرهیزی قهرمان دو گانه بانوان ایران شد.