لطفا کمی صبر کنید

فردیناند: مسی استثنایی و جادوگر است

ستاره سابق شیاطین سرخ به ستایش از مسی پرداخت و او را یک جادوگر واقعی در مستطیل سبز دانست.