لطفا کمی صبر کنید

میزبانی کشتی فرنگی پس از نامه فدراسیون ایران به اتحادیه جهانی لغو شد!

دبیر کل کمیته ملی المپیک از تجدید نظر رئیس اتحادیه جهانی کشتی در لغو میزبانی مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی با دستور و پیگیری مستقیم شخص وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک خبر داد.