لطفا کمی صبر کنید

بانوی قهرمان دوگانه ایران: رییس اتحادیه جهانی از رقابت ما لذت برد

قهرمان دوگانه ایران گفت: فکر می کنم رییس اتحادیه جهانی از رقابت بانوان لذت برد و تلاش کردم خودم را به او نشان دهم.