لطفا کمی صبر کنید

پله: من از مارادونا بهترم

اسطوره فوتبال برزیل بار دیگر تاکید کرد که او بهتر از دیگو آرماندو مارادونا است.