لطفا کمی صبر کنید

بوسکتس ۳ هفته خانه‌نشین شد

هافبک آبی‌واناری‌پوشان به مدت سه هفته به دور از میادین خواهد بود.