لطفا کمی صبر کنید

یک لشگر غایب در تمرین امروز استقلال

تمرین امروز تیم فوتبال استقلال با غیبت شمار زیادی از بازیکنان برگزار شد.