لطفا کمی صبر کنید

پرسپولیسی‌ها پاداش گرفتند

بازیکنان پرسپولیس پاداش‌ بردهای اخیر خود را دریافت کردند.