لطفا کمی صبر کنید

مسی مهم‌ترین اختراع بعد از برق!

"محمد ابوتریکه" کارشناس تلویزیونی گفت: صددرصد مسی بهترین اختراع بعد از برق است.